Doorlopend

Deze wandelroute combineert natuur en cultuur. De term luchtkasteel verwijst naar 'Huis te Poort' dat een indrukwekkende geschiedenis kent. Het bij de Keersop gelegen kasteeltje werd al vermeld in 1352. De burcht beschikte over een eigen kerk en een aantal huizen voor de bedienden. Dit alles omgeven met een gracht. Lokale adel kwam in de Kempen slechts sporadisch voor. Recent onderzoek wijst uit dat hier de beroemde gebroeders Jan en Hubert van Eyck hebben gewoond. In de Tachtigjarige Oorlog werd Huis te Poort een gewild object dat belegerd en veroverd werd zowel door de troepen van Prins Maurits als het Spaanse gezag. Begin negentiende eeuw raakte ‘Sloth Bergeyck’ bouwvallig en vandaag de dag is het geheel verdwenen. In Cultuurhuis Bergeijk worden enkele herinneringen getoond, waaronder restanten van een glas-in-lood venster. 

Het 'luchtkasteel' is onderdeel van een prachtige (gratis) beekwandelingDe wandeling zelf gaat grotendeels door natuurgebied. Aan het begin van de route zijn de contouren van de slotgracht landschappelijk zichtbaar gemaakt en verderop is een uitkijktoren geplaatst. Onderweg passeer je ook de Keersop, waar ooit een molen stond. Een fragment van de hier gevonden molensteen bevind zich in de collectie van het Cultuurhuis. Vertrekpunt is het informatiebord aan de Lijnt in Bergeijk.

Foto's: Edwin van Onna

 

 

© Tekening: Hans Verdonk

 

Contact

Cultuurhuis Bergeijk
Domineestraat 8a
5571 EJ Bergeijk
Route

Tel: +31 (0)497 558589
info@cultuurhuisbergeijk.nl

Bezoek

Donderdag t/m zondag, 13:00-17:00 uur

Basisschool kinderen: gratis
vrienden van Eicha: gratis
13 t/m 18 jaar: €3,00
museumkaarthouder: €3,00
volwassenen: €5,-

Tickets