Het landschapspark van Mien Ruys werd in 1959 opgeleverd. Mien Ruys was ervaren in fabriekstuinen en werkte eerder al met Rietveld en bouwkundig ingenieur Beltman samen. Ze gold in de jaren vijftig als dé autoriteit op groengebied. Evenals Rietveld maakte zij goede vormgeving voor een groot publiek bereikbaar. Fabriekstuinen hadden volgens haar een positieve invloed op de gesteldheid van fabrieksarbeiders. Haar denkbeeld sloot aan bij de idealen van Piet Blijenburg, die als directeur van De Ploeg pleitte voor een harmonisch model tussen industrie en natuur. Zo ontstond een markant industrieel complex in het groen.

Mien Ruys is één van weinige tuin- en landschapsarchitecten die het werk van architecten wist te beïnvloeden. Ze overtuigde Rietveld er bijvoorbeeld van dat een gebouw niet op de mooiste plek moest staan, maar dat het moest uitkijken op die plek. De aanvankelijk in het midden van het terrein geplande fabriek, werd om die reden naar achteren verplaatst. Zij heeft aldus de plaats bepaald waar De Ploeg werd gebouwd.

Bij de directie bestond in de jaren zestig de wens om het landschapspark te laten uitgroeien tot een internationaal monumentenresearchcentrum. Nadat dit plan in de kast was verdwenen, werd geëxperimenteerd met artistieke buitententoonstellingen: publiekstrekkers van formaat. Proefballonnen om nieuwe gebruiksfuncties van het park als plek van ontmoeting en verbeelding te toetsen. Legendarisch is de tentoonstelling 'Spel van Glas en Licht' in 1965. Boek een Rietveldsafari en kom meer te weten!

 

Contact

Cultuurhuis Bergeijk
Domineestraat 8a
5571 EJ Bergeijk
Route

Tel: +31 (0)497 558589
info@cultuurhuisbergeijk.nl

Bezoek

Donderdag t/m zondag, 13:00-17:00 uur

Basisschool kinderen: gratis
vrienden van Eicha: gratis
13 t/m 18 jaar: €1,50
museumkaarthouder: €1,50
volwassenen: €3,-

Tickets